Rørleggere og deres jobb

En god rørlegger er helt avgjørende for at et hus fungerer slik som det skal til enhver tid.

Rørleggere er utdannede fagarbeidere som særlig jobber med sanitæranlegg, varme og bad og ventilasjonsanlegg blant annet. Denne gruppen av fagarbeidere gjør en utrolig god og viktig jobb og vi kan si at de er tilknyttet de som utvikler og holder ved like en viktig del av infrastrukturen her i landet. For å utdanne seg som rørlegger så må man gå på skole 4 år som lærling og så skal man gjennom en avsluttende eksamen med krevende oppgaver for å få endelig godkjent utdanning.

Rørsystemer har eksistert siden før Kristus i mange bygninger men det er ingen som vet med sikkerhet når de aller første rørsystemene ble konstruert. Det man vet sikkert er at Det store Romerriket bygde utallige kloakksystemer under bakken og dessuten hadde de velfungerende vannklosetter i bruk. Senere da Romerriket gikk under så kollapset også disse systemene.

Da den industrielle revolusjon gjorde sitt inntog over store deler av verden så kom også en ny type hygienisk vannklosett. Da det tidligere hadde vært dårlige hygieniske forhold i Europa og skittent drikkevann gjorde dette sitt til en oppblomstring av sykdommer som tyfus og difteri. Heldigvis fikk vi med den industrielle revolusjonen også mer fokus på hygiene og renslighet.