Kontakt

Et kontaktskjema er mye brukt både i det offentlige og i andre sektorer. Et slikt skjema tillater brukere å kontakte det offentlige enklere og å gi både ris og ros.