Husk brannsikkerhet når du pusser opp

I forbindelse med nybygg stilles det svært høye krav til brannsikkerhet. Dette gjelder både næringsbygg og private boliger. Det er selvfølgelig ulike krav avhengig av hvilke type bygning det er, men gjennomgående er kravene strenge.

Hvis du pusser opp hjemme vil de samme kravene noen ganger også gjelde for det området du pusser opp. Likevel er det unntakstilfeller, for eksempel hvis du skal gjøre om en kjeller til en egen hybel eller annet oppholdsrom. Hvis du bare skal sette opp lettvegger eller gjøre andre forandringer i planløsningen, stilles det ikke noen formelle krav til ytterligere brannsikring. Samtidig er det fornuftig å ta en titt på alt av røykvarslere og slukkeutstyr i forbindelse med slike endringer.

Hva er hensikten med brannsikring i private hjem?

I næringsbygg handler brannsikring ofte om å sikre verdier, og forhindre videre spredning av en eventuell brann. Dette preger også de systemer som finnes tilgjengelige for bruk i næringsbygg, med for eksempel automatiske slukkesystemer som kan bruke både vann og gass.

I private boliger er det langt mindre vanlig med aktive slukkesystemer, fokus er heller på å oppdage tilløp til brann så raskt som mulig slik at beboerne varsles og kan komme seg ut. Et sprinklersystem er for eksempel vel og bra, men ved de temperaturer som et slikt system løser ut kan det allerede være lenge siden røykgassene har gjort det umulig for mennesker å overleve i rommet.

Gitt denne hensikten er fokus innenfor brannsikring av private hjem på:

  • Rask deteksjon. Dette forutsetter gode røykvarslere, plassert på flere steder i boligen. Røykvarslerne kan gjerne være optiske, slik at de raskere oppdager ulmebrann, men det aller viktigste er egentlig å ha et tilstrekkelig antall røykvarslere. Du får kjøpt godkjente røykvarslere fra for eksempel Byggmax, til gode priser.
  • God varsling. Dette betyr oftest lokal varsling i form av sirener og andre lyder. Det er selvfølgelig flott med varsling til alarmselskap, men i tilfelle brann kan det være kritisk å komme seg ut i løpet av få minutter. Derfor er den lokale varslingen desidert viktigst for å redde liv.

Gjør en rask gjennomgang av hjemmet ditt

I et moderne hjem kan du egentlig ta som utgangspunkt at det kan oppstå brann i alle rom. Det kan selvfølgelig være mer sannsynlig i for eksempel teknisk rom eller på kjøkkenet, men brann i elektrisk utstyr kan oppstå hvor som helst.

Derfor bør du også sikre alle rom, direkte eller indirekte, med røykvarslere. Alle soverom bør ha en egen røykvarsler, og områder ellers i huset bør dekkes med minimum én røykvarsler per etasje. Sjekk også hvor store områder røykvarsleren er godkjent for, men du kan egentlig aldri få for mange røykvarslere.

Et avsluttende tips kan være å investere i seriekoblede røykvarslere, det koster ikke mange kroner ekstra.