Helse, miljø og sikkerhet innen byggebransjen

Helse miljø og sikkerhet er viktige ord innenfor alle jobber enten man jobber kommunalt eller man jobber i andre sektorer i landet. Helse, miljø og sikkerhet skal forebygge skader av alle slag på en arbeidsplass og fremfor alt holde arbeidstakerne trygge og sikre, og passe på at alle som jobber på en arbeidsplass skal ha et godt psykososialt miljø. Det er et stort ansvar å sette seg inn i alle lovene og reglene som gjelder for de ulike arbeidsplassene og dette er sjefen sitt fulle ansvar.

Sjefen på jobben din skal sette seg inn i miljøet der man jobber for å sjekke om alle har det godt og trives med sine oppgaver og ikke minst skal sjefen passe på at det psykososiale miljøet på jobben er tilfredsstillende og gjøre endringer om det behøves. Et arbeidsmiljø kan man beskrive som en blanding av fysiske og psykiske faktorer. Det er viktig at sjefen overholder sine plikter og regler. Like viktig er det også at de som jobber på en gitt arbeidsplass følger lovene og reglene som er satt slik at man kan utføre jobben sin på en tilfredsstillende måte med den lønnen man har krav på.

Arbeidsmiljøloven i Norge er god lesning om man ønsker å sette seg inn i alle lover og regler som til enhver tid gjelder når man jobber her i landet. Denne omfatter alt som går på samarbeid mellom kollegaer til psykososialt miljø og i tillegg til dette alt som omfatter kvaliteten på luften på jobben, hvilket møblement som kreves, hvor mye lys som skal til for at man skal kunne utføre jobben sin tilfredsstillende og fungere mest mulig produktivt og så videre. FN-konvensjonen har også mange lover og regler som går på HMS. Barnearbeid er heldigvis også blitt forbudt for en tid tilbake.