Bygningsingeniørene som endret verden

Byggverk er sentrale i menneskers hverdag. Skoler, sykehus, broer, vindmøller og kraftverk er bare noen eksempler på hva vi i dag ikke kan leve uten. Mange nordmenn liker også å drive med sine egne hobbyprosjekter, utbygginger og oppussing av egen bolig. For de som har behov for å finansiere slike prosjekter kan centum være løsningen. I forbindelse med større byggeprosjekter er bygningsingeniørene en av de viktigste brikkene. Dette er et fagfelt som har tatt århundrer å utvikle, og den moderne byggebransjen skylder en stor takk til hundrevis av ingeniører fra fortiden. Vi skal her se nærmere på noen av dem som har hatt størst innflytelse på bransjen som helhet.

John Smeaton

John Smeaton var en stor sivilingeniør som levde i Storbritannia fra 1724 til 1792. Han bidro til bygging av ca 43 vindmøller, inkludert hans mest betydningsfulle ved Carron Company jernverk i 1769. Han var også en del av etableringen av vannhjul under den industrielle revolusjonen, som fant sted i landet på den tiden. I løpet av sin profesjonelle karriere konstruerte han bygging av ulike kanaler, broer og havner. Noen av disse inkluderer:

  • Coldstream bro
  • Ripon-kanalen
  • Aberdeen bro
  • Peterhead havn
  • Forth og Clyde-kanalen i Skottland.

Han var videre medgrunnlegger av en av de første organisasjonene for bygningsingeniører, som nå er oppkalt etter ham, med navnet Smeatonian Society of Civil Engineers.

Squire Whipple

Squire Whipple var en av de ledende bygningsingeniørene i USA på 1800-tallet. En av hans første store prestasjoner var å utvikle og bygge en vekt med en kapasitet på hele 300 tonn. Det var på den tiden vekten med størst kapasitet på hele det amerikanske kontinentet. Vekten ble opprinnelig brukt til å veie båter som trafikkerer Erie-kanalen ved Utica. Arbeidet i dette området skulle etterhvert også føre til at han nå er ansett som en av fedrene til de karakteristiske fagverksbroene i stål som det ble bygd utallige av i Amerika på denne tiden. Hans arbeid rundt kanalen førte nemlig til at han ble oppmerksom på svakhetene ved datidens brokonstruksjoner, som hovedsaklig ble bygd i tre. De hadde begrenset lastekapasitet og levetid, og var heller ikke i stand til å krysse de bredere strekningene av kanalen. Han ledet derfor en storstilt utbygging av stålbroer, basert på hans patenterte fakverkskonstruksjoner. Den mest kjente av dem har fått navnet Whipple-fagverk, oppkalt etter opphavsmannen. Mange av broene han ledet byggingen av står den dag i dag.

Isambard Kingdom Brunel

Den talentfulle byggingeniøren Brunel var ansvarlig for utformingen av tunneler, broer, jernbanelinjer og skip i Storbritannia. Han ble født 9. april 1806 i Portsmouth, og fikk sin utdannelse både i England og i Frankrike, siden hans far var en fransk ingeniør som flyktet fra hjemlandet under revolusjonen.

Arbeidene som Brunel sannsynligvis blir husket mest for, er hans konstruksjon av et nettverk av tunneler, broer og viadukter for Great Western Railway. Noen av hans imponerende konstruksjoner inkluderer:

  • Viadukten ved Hanwell og Chippenham
  • Maidenhead-broen
  • Box-tunellen
  • Bristol Temple Meads-stasjonen