Bygging av hus og hytter

Det er mye man kan si om byggeprosjekter. Felles er at byggeprosjekter ofte dreier seg om selve prosessen rundt det å konstruere hus eller hytter eller så går det på å bygge broer og infrastruktur rundt om i vårt langstrakte land. For at Norge skal være et godt land å bo i så er det kjempeviktig at det finnes godt konstruerte hus og hytter her i landet. For at det skal være en realitet så er arkitekter, geologer og byggingeniører nødt til å samarbeide og planlegge byggprospektene sine svært grundig og på en god måte. Geologene må finne de best egnede tomtene og undersøke om fundamentet som bygningene skal stå på er solide og tåler tidens tann. Siden geologene er eksperter på fundament og underlag så må de godkjenne dette aller først. Seinere så skal arkitektene og byggingeniørene samarbeide om å konstruere et mest mulig solid og funksjonelt hus eller hytte som skal fungere best mulig for den familien eller paret som skal flytte inn her.

Når det er snakk om infrastruktur så går broer inn i denne kategorien. Ingeniørene som skal konstruere et slikt mesterverk gjør en uhyre viktig og god jobb. I denne sammenhengen så skal ingeniørene komme frem til den løsningen på broen som fungerer aller best rent matematisk.

Viktige punkter å gå gjennom for dem er blant annet hvor høy den broen skal være, her kommer også det matematiske aspektet inn for jo høyere broen bygges jo mer luftmotstand vil det være og jo mer vind vil det også bli og det må taes med i beregningen. Hvilke materialer man bygger den i har også mye å si for hvor mye vekt broen vil tåle på en gang. En bro behøver å være både fleksibel og kjempesterk samtidig for den skal tåle vekten av tunge og store trailere og personbiler og ikke minst busser som skal kunne kjøre over etter hverandre. Gang på gang. Derfor er det veldig viktig at alle elementene passer sammen som i et stort puslespill og at ingeniørene gjør sine matematiske utregninger og analyser grundig og godt.

En annen del av byggeprosjekter er den økonomiske biten av konstruksjonen. Bak alle bygningene;

husene og hyttene og studenthyblene og infrastrukturen som bygges hver dag i hele landet og resten av verden så behøves det økonomiske rådgivere og regnskapsførere som sikrer at alt foregår på lovlig måte sånn at ingen betaler svart for byggeprosjektet og så videre.

Regnskapsførere skal også følge med på at alt fungerer som det skal i forhold til pengeutbetalingene til byggeprosjektet og at det alltid finnes økonomiske ressurser å ta av om man plutselig finner ut at noe i byggeprosjektet må forandres på underveis.

Når byggeprosjektet er ferdigstilt så skal fagfolk sjekke om bygningen er sikker og trygg i forhold

til brannforskrifter og helse miljø og sikkerhet.