Bygg og anlegg

I denne artikkelen skal vi snakke om bygg og anlegg, og spesifikt skal vi gå gjennom noen grunnleggende kunnskaper som alle innenfor dette feltet burde være ekstra godt kjent med. La oss begynne med å definere hva vi mener med bygg og anlegg.

Hva er det?

Når vi snakker om bygg og anlegg så mener vi egentlig alt som har med reparasjon, oppføring, vedlikehold, ombygging og rivning av bygninger. Det innebærer også boreplattformer og oppsett av bygg som er “laget” på forhånd.

I tillegg så kan det også være snakk om alle slags virksomheter hvor varer og tjenester som går til videre produksjon innenfor bygg og anlegg også inngår i definisjonen. Dersom du for eksempel skal kjøpe deg diverse varer som du skal bruke til å bygge deg et hus så har du handlet i denne bransjen. Du driver også da per definisjon med bygg og anlegg selv. Dersom du faktisk gjør dette så kan det bli lettere med et av de billigste forbrukslån du kan finne på Internett.

Planer

Når en ingeniør skal være med på å tegne ut en plan for hvordan bygget skal se ut så er det viktig at alle er på samme side når det gjelds å vite hva bygget skal brukes som. Vi må vite hvordan bygget best skal fungere i praksis, hvor det skal bygges, hvor mye det koster og så videre. Arkitekter, ingeniører, eierne, økonomene og entrepenøren må være innforstått med hvordan alt dette skal fungere.

Det er også viktig at vi skaffer alle de nødvendige byggetillatelsene for å kunne bygge det ene eller det andre bygget. Etter at man har valgt seg ut plassen hvor vi skal bygge, og etter at tillatelsen har blitt godkjent så er det viktig at vi forstår hvordan vi skal koble opp bygget slik at det forsynes med tilgang på strøm, vann og kloakk. Dette kan staten være med å hjelpe oss til å finne ut av, og det er faktisk også nødvendig i mange tilfeller.

Fundament

Det finnes også noen forskjellige typer med fundament som vi kommer til å trenge alt ettersom hvilket bygg vi skal sette opp. Fra denne skal vi også sette opp grunnmuren og alt det som holder hele bygget opp, så det er viktig å dette til riktig. Uansett hva slags bygg vi skal bygge så er det ganske viktig å sørge for at veggene ender opp med å bli godt tettet, strukturert og ikke minst vanntette.

Gulv og vegger

Det siste og kanskje det viktigste innen de viktigste delene av huset er som sagt å tette veggene og sørge for at de er godt isolerte. Husk at isolasjon fra vær er det største poenget med bygninger. Etter dette så gjelder det å fullføre gulvene, uansett hva slags type du har valgt å sette inn.